น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เข้าสู่เว็บไซต์